Skip to content

Télécharger le film Lovec: zimska vojna gratuit

Zbornik Slavističnega društva Slovenije 22. Slovenski slavistični kongres, Maribor, 29. september-1. oktober 2011. Slavistika v regijah - Maribor.

Commentaires. Transcription. 1. PDF dokument.AL: Ustvariš eno drugačno vzdušje, zato, ker je vezano verjetno na določene izkušnje in dogodke, al pa če je vezano, ne vem, na enega pisatelja, na en film al kake take zadeve, ki doživljaš na en drugačen način, alora se rajši vežeš na tiste besede v tistem jeziku, zato da vzbudiš paralele.